Quý khách đang truy cập bằng wifi, vui lòng đăng nhập tại đây hoặc vui lòng chuyển sang truy cập bằng GPRS/3G/EDGE của MobiFone
CHÍNH SÁCH THANH TOÁN
1. Giới thiệu dịch vụ ALE

Dịch vụ của website ale.vn cung cấp nội dung qua đăng ký qua website theo cú pháp hoặc qua SMS cho các thuê bao Mobifone theo hình thức thuê bao đăng ký nhận nội dung một lần và hệ thống sẽ gửi nội dung về máy di động của khách hàng trong suốt thời hạn sử dụng của dịch vụ

Số truy cập dịch vụ: 9169.

2. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ

2.1. Đăng ký Có 2 cách để đăng ký sử dụng dịch vụ:
 Cách 1: Đăng ký qua SMS

Tham khảo Mã dịch vụ theo 1 ngày hoặc theo 1 tuần cho từng dịch vụ cụ thể theo thông tin chi tiết của dịch vụ được đăng tải trên website ale.vn
Gửi đăng kí theo cú pháp : DK <dấu cách> Mã Dịch Vụ gửi tới đầu số 9169 (VD: Bạn cần thông tin về thể thao trong 1 ngày đăng ký theo cú pháp DK<dấu cách>BD1 gửi 9169).

STT Gói dịch vụ Mã dịch vụ
1 Gói 1 ngày BD1
2 Gói 7 ngày BD7
3 Gói Đấu trường thể thao DT


 Cách 2. Đăng kí qua website: truy cập vào website của dịch vụ: http://ale.vn. Tiến hành đăng ký và đăng nhập sử dụng dịch vụ theo hướng dẫn

2.2. Các dịch vụ liên quan

STT Nội dung Cú pháp
1 Lấy mật khẩu MK gửi 9169
2 Lấy hướng dẫn HD gửi 9169
3 Xem giá cước GIA gửi 9169
4 Truy vấn gói cước đang sử dụng KT gửi 9169

Dịch vụ tự động hủy trong trường hợp không trừ được cước liên tục trong thời gian 30 ngày

3. Chính sách thanh toán và hoàn cước dịch vụ

Sau khi đăng ký thành công dịch vụ, khách hàng thanh toán cước dịch vụ cùng thời điểm với thanh toán cước phí viễn thông của thuê bao. Trong trường hợp thuê bao đã trả phí dịch vụ, nhưng không thể sử dụng dịch vụ được thì thuê bao vui lòng liên lạc với Ban quản trị website theo thông tin tại phần Chính sách bảo mật thông tin cá nhân khách hàng của trang thông tin điện tử để được hướng dẫn khắc phục và xử lý lỗi.

Trong trường hợp không thể khắc phục, xử lý được lỗi trong suốt thời gian sử dụng gói cước thì theo phản ánh của khách hàng, Ban quản trị website sẽ xem xét và hoàn phí cho thuê bao tương ứng.