Quý khách đang truy cập bằng wifi, vui lòng đăng nhập tại đây hoặc vui lòng chuyển sang truy cập bằng GPRS/3G/EDGE của MobiFone
Soạn BONG gửi 9169 để chiến thằng!
Danh sách người dẫn đầu ngày hôm trước
1 8493xxxx554 0m 0w 0d 8h 4m 41s 986ms 2020-04-03
2 8493xxxx393 0m 0w 0d 5h 19m 31s 765ms 2020-04-03
3 8493xxxx851 0m 0w 0d 0h 3m 52s 268ms 2020-04-03
4 8490xxxx442 0m 0w 0d 0h 0m 14s 22ms 2020-04-03
Danh sách người dẫn đầu tháng trước
1 8479xxxx993 0m 1w 6d 15h 16m 38s 83ms 2019-10-16
2 8493xxxx393 0m 0w 5d 4h 53m 43s 901ms 2019-10-16
3 8490xxxx127 0m 0w 3d 15h 46m 2s 42ms 2019-10-23
4 8490xxxx442 0m 0w 1d 5h 13m 10s 363ms 2019-10-16
5 8479xxxx950 0m 0w 0d 11h 33m 2s 890ms 2020-01-01
6 8477xxxx145 0m 0w 0d 9h 28m 21s 971ms 2020-01-09
7 8477xxxx140 0m 0w 0d 9h 16m 18s 34ms 2020-01-10
8 8479xxxx741 0m 0w 0d 9h 10m 26s 159ms 2020-01-04
9 8478xxxx592 0m 0w 0d 8h 59m 42s 488ms 2019-12-31

1. Phạm vi cung cấp

2. Cách thức tham gia dịch vụ và tâng bóng nhận giải thưởng

3. Giá cước dịch vụ

4. Quy định trả thưởng

5. Quy định trao thưởng

GIẢI THƯỞNG


  1. Giải nhất ngày:
  Mỗi ngày tặng 1 thẻ cào Mobifone trị giá 100.000đ cho thuê bao có thời gian tâng bóng lâu nhất.
  2. Giải nhất chu kỳ:
  Mỗi chu kỳ tặng 1 điện thoại iPhone XS cho thuê bao có tổng thời gian tâng bóng lâu nhất trong chu kỳ.
  Hàng ngày, hệ thống sẽ tự động tính tổng thời gian tích lũy qua từng ngày tham gia tâng bóng của từng người chơi. Thuê bao có tổng thời gian tâng bóng trong chu kỳ đứng thứ nhất sẽ giành chiến thắng.

  Điều kiện để tham gia tranh giải thưởng:
   - Thuê bao sẽ phải duy trì dịch vụ liên tục để có cơ hội nhận giải thưởng.
   - Nếu thuê bao hủy dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào, ngay sau khi hủy dịch vụ, toàn bộ số thời gian thuê bao đã tích lũy được đến thời điểm hủy dịch vụ sẽ bị trừ còn 0.
   - Nếu thuê bao sau đó lại muốn tiếp tục tâng bóng để có cơ hội nhận giải thưởng, thuê bao sẽ phải chơi lại từ đầu.