Quý khách đang truy cập bằng wifi, vui lòng đăng nhập tại đây hoặc vui lòng chuyển sang truy cập bằng GPRS/3G/EDGE của MobiFone
Soạn BONG gửi 9169 để chiến thằng!
Danh sách người dẫn đầu tháng trước
1 8493xxxx393 0m 2w 2d 20h 49m 24s 465ms 2021-04-07
2 8477xxxx353 0m 0w 6d 14h 15m 42s 42ms 2021-04-08
3 8478xxxx887 0m 0w 1d 6h 42m 47s 436ms 2021-05-06
4 8479xxxx993 0m 0w 0d 22h 57m 5s 937ms 2021-05-07
5 8490xxxx344 0m 0w 0d 10h 37m 24s 238ms 2021-04-24
6 8493xxxx660 0m 0w 0d 5h 54m 0s 932ms 2021-05-07
7 8490xxxx060 0m 0w 0d 1h 8m 36s 47ms 2021-04-07
8 8479xxxx910 0m 0w 0d 0h 36m 39s 751ms 2021-05-07

1. Phạm vi cung cấp

2. Cách thức tham gia dịch vụ và tâng bóng nhận giải thưởng

3. Giá cước dịch vụ

4. Quy định trả thưởng

5. Quy định trao thưởng

GIẢI THƯỞNG


  1. Giải nhất ngày:
  Mỗi ngày tặng 1 thẻ cào Mobifone trị giá 100.000đ cho thuê bao có thời gian tâng bóng lâu nhất.
  2. Giải nhất chu kỳ:
  Mỗi chu kỳ tặng giải thưởng trị giá 1.000.000đ cho thuê bao có tổng thời gian tâng bóng lâu nhất trong chu kỳ.
  Hàng ngày, hệ thống sẽ tự động tính tổng thời gian tích lũy qua từng ngày tham gia tâng bóng của từng người chơi. Thuê bao có tổng thời gian tâng bóng trong chu kỳ đứng thứ nhất sẽ giành chiến thắng.

  Điều kiện để tham gia tranh giải thưởng:
   - Thuê bao sẽ phải duy trì dịch vụ liên tục để có cơ hội nhận giải thưởng.
   - Nếu thuê bao hủy dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào, ngay sau khi hủy dịch vụ, toàn bộ số thời gian thuê bao đã tích lũy được đến thời điểm hủy dịch vụ sẽ bị trừ còn 0.
   - Nếu thuê bao sau đó lại muốn tiếp tục tâng bóng để có cơ hội nhận giải thưởng, thuê bao sẽ phải chơi lại từ đầu.