- >
Quý khách đang truy cập bằng wifi, vui lòng đăng nhập tại đây hoặc vui lòng chuyển sang truy cập bằng GPRS/3G/EDGE của MobiFone
Soạn BONG gửi 9169 để chiến thằng!
Danh sách người dẫn đầu ngày hôm trước
1 84934351393 13h 23m 49s 688ms 2018-11-15
2 84932437882 0h 13m 34s 220ms 2018-11-15
3 84777578341 0h 6m 43s 426ms 2018-11-15
Danh sách người dẫn đầu tháng trước
1 84934351393 178h 49m 33s 851ms 2018-10-31
2 84932437882 3h 40m 53s 971ms 2018-10-31
3 84775305353 3h 7m 38s 387ms 2018-10-31
4 84904897706 1h 2m 46s 959ms 2018-11-01
5 84787827838 0h 23m 14s 166ms 2018-11-12
6 84706381871 0h 20m 23s 103ms 2018-11-12
7 84779525636 0h 15m 21s 365ms 2018-11-12
8 84705930307 0h 8m 3s 775ms 2018-11-12
9 84777578341 0h 6m 43s 426ms 2018-11-15

1. Phạm vi cung cấp

2. Cách thức tham gia dịch vụ và tâng bóng nhận giải thưởng

3. Giá cước dịch vụ

4. Quy định trả thưởng

5. Quy định trao thưởng

GIẢI THƯỞNG


  1. Giải nhất ngày:
  Mỗi ngày tặng 1 thẻ cào Mobifone trị giá 100.000đ cho thuê bao có thời gian tâng bóng lâu nhất.
  2. Giải nhất tháng:
  Mỗi tháng tặng 1 điện thoại iPhone X cho thuê bao có tổng thời gian tâng bóng lâu nhất trong tháng.
  Hàng ngày, hệ thống sẽ tự động tính tổng thời gian tích lũy qua từng ngày tham gia tâng bóng của từng người chơi. Thuê bao có tổng thời gian tâng bóng trong tháng đứng thứ nhất sẽ giành chiến thắng.

  Điều kiện để tham gia tranh giải thưởng:
   - Thuê bao sẽ phải duy trì dịch vụ liên tục để có cơ hội nhận giải thưởng.
   - Nếu thuê bao hủy dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào, ngay sau khi hủy dịch vụ, toàn bộ số thời gian thuê bao đã tích lũy được đến thời điểm hủy dịch vụ sẽ bị trừ còn 0.
   - Nếu thuê bao sau đó lại muốn tiếp tục tâng bóng để có cơ hội nhận giải thưởng, thuê bao sẽ phải chơi lại từ đầu.