Quý khách đang truy cập bằng wifi, vui lòng đăng nhập tại đây hoặc vui lòng chuyển sang truy cập bằng GPRS/3G/EDGE của MobiFone
Soạn BONG gửi 9169 để chiến thằng!
Danh sách người dẫn đầu ngày hôm trước
1 8470xxxx206 0m 0w 0d 7h 21m 45s 72ms 2022-07-05
2 8493xxxx393 0m 0w 0d 5h 29m 46s 647ms 2022-07-05
3 8477xxxx667 0m 0w 0d 0h 7m 1s 886ms 2022-07-05
Danh sách người dẫn đầu tháng trước
1 8493xxxx393 0m 2w 5d 17h 55m 33s 474ms 2022-04-04
2 8479xxxx952 0m 0w 0d 12h 58m 38s 698ms 2022-06-23
3 8479xxxx671 0m 0w 0d 12h 47m 42s 30ms 2022-06-29
4 8479xxxx819 0m 0w 0d 12h 43m 26s 368ms 2022-06-25
5 8479xxxx996 0m 0w 0d 12h 43m 10s 992ms 2022-06-26
6 8479xxxx835 0m 0w 0d 12h 41m 19s 612ms 2022-06-22
7 8479xxxx329 0m 0w 0d 12h 3m 16s 317ms 2022-06-24
8 8479xxxx457 0m 0w 0d 11h 3m 5s 250ms 2022-07-01
9 8470xxxx970 0m 0w 0d 10h 52m 12s 171ms 2022-07-02

1. Phạm vi cung cấp

2. Cách thức tham gia dịch vụ và tâng bóng nhận giải thưởng

3. Giá cước dịch vụ

4. Quy định trả thưởng

5. Quy định trao thưởng

GIẢI THƯỞNG


  1. Giải nhất ngày:
  Mỗi ngày tặng 1 thẻ cào Mobifone trị giá 100.000đ cho thuê bao có thời gian tâng bóng lâu nhất.
  2. Giải nhất chu kỳ:
  Mỗi chu kỳ tặng giải thưởng trị giá 1.000.000đ cho thuê bao có tổng thời gian tâng bóng lâu nhất trong chu kỳ.
  Hàng ngày, hệ thống sẽ tự động tính tổng thời gian tích lũy qua từng ngày tham gia tâng bóng của từng người chơi. Thuê bao có tổng thời gian tâng bóng trong chu kỳ đứng thứ nhất sẽ giành chiến thắng.

  Điều kiện để tham gia tranh giải thưởng:
   - Thuê bao sẽ phải duy trì dịch vụ liên tục để có cơ hội nhận giải thưởng.
   - Nếu thuê bao hủy dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào, ngay sau khi hủy dịch vụ, toàn bộ số thời gian thuê bao đã tích lũy được đến thời điểm hủy dịch vụ sẽ bị trừ còn 0.
   - Nếu thuê bao sau đó lại muốn tiếp tục tâng bóng để có cơ hội nhận giải thưởng, thuê bao sẽ phải chơi lại từ đầu.