Quý khách đang truy cập bằng wifi, vui lòng đăng nhập tại đây hoặc vui lòng chuyển sang truy cập bằng GPRS/3G/EDGE của MobiFone
Soạn BONG gửi 9169 để chiến thằng!
Danh sách người dẫn đầu ngày hôm trước
1 8479xxxx046 0m 0w 0d 8h 53m 24s 215ms 2020-09-17
2 8493xxxx393 0m 0w 0d 3h 47m 40s 854ms 2020-09-17
3 8477xxxx353 0m 0w 0d 0h 50m 59s 850ms 2020-09-17
4 8493xxxx660 0m 0w 0d 0h 7m 1s 401ms 2020-09-17
Danh sách người dẫn đầu tháng trước
1 8493xxxx660 0m 0w 6d 5h 22m 18s 641ms 2020-04-13
2 8493xxxx393 0m 0w 5d 19h 2m 35s 332ms 2020-04-13
3 8479xxxx993 0m 0w 1d 3h 39m 12s 239ms 2020-04-16
4 8493xxxx593 0m 0w 0d 20h 47m 26s 831ms 2020-04-16
5 8490xxxx202 0m 0w 0d 13h 12m 41s 852ms 2020-06-24
6 8493xxxx798 0m 0w 0d 12h 48m 55s 621ms 2020-07-05
7 8493xxxx552 0m 0w 0d 12h 45m 48s 18ms 2020-07-02
8 8493xxxx114 0m 0w 0d 12h 45m 22s 215ms 2020-07-06
9 8493xxxx161 0m 0w 0d 12h 41m 44s 460ms 2020-06-22

1. Phạm vi cung cấp

2. Cách thức tham gia dịch vụ và tâng bóng nhận giải thưởng

3. Giá cước dịch vụ

4. Quy định trả thưởng

5. Quy định trao thưởng

GIẢI THƯỞNG


  1. Giải nhất ngày:
  Mỗi ngày tặng 1 thẻ cào Mobifone trị giá 100.000đ cho thuê bao có thời gian tâng bóng lâu nhất.
  2. Giải nhất chu kỳ:
  Mỗi chu kỳ tặng 1 điện thoại iPhone XS cho thuê bao có tổng thời gian tâng bóng lâu nhất trong chu kỳ.
  Hàng ngày, hệ thống sẽ tự động tính tổng thời gian tích lũy qua từng ngày tham gia tâng bóng của từng người chơi. Thuê bao có tổng thời gian tâng bóng trong chu kỳ đứng thứ nhất sẽ giành chiến thắng.

  Điều kiện để tham gia tranh giải thưởng:
   - Thuê bao sẽ phải duy trì dịch vụ liên tục để có cơ hội nhận giải thưởng.
   - Nếu thuê bao hủy dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào, ngay sau khi hủy dịch vụ, toàn bộ số thời gian thuê bao đã tích lũy được đến thời điểm hủy dịch vụ sẽ bị trừ còn 0.
   - Nếu thuê bao sau đó lại muốn tiếp tục tâng bóng để có cơ hội nhận giải thưởng, thuê bao sẽ phải chơi lại từ đầu.