Quý khách đang truy cập bằng wifi, vui lòng đăng nhập tại đây hoặc vui lòng chuyển sang truy cập bằng GPRS/3G/EDGE của MobiFone
Soạn BONG gửi 9169 để chiến thằng!
Danh sách người dẫn đầu ngày hôm trước
1 8477xxxx353 0m 0w 0d 13h 30m 29s 600ms 2019-07-22
2 8493xxxx108 0m 0w 0d 0h 27m 50s 516ms 2019-07-22
3 8490xxxx442 0m 0w 0d 0h 0m 24s 38ms 2019-07-22
Danh sách người dẫn đầu tháng trước
1 8493xxxx393 0m 3w 4d 11h 7m 2s 536ms 2019-01-04
2 8479xxxx993 0m 1w 2d 4h 2m 57s 418ms 2019-03-06
3 8477xxxx308 0m 0w 0d 17h 3m 19s 76ms 2019-01-16
4 8493xxxx231 0m 0w 0d 15h 1m 50s 592ms 2019-01-16
5 8493xxxx302 0m 0w 0d 14h 45m 16s 999ms 2019-01-16
6 8493xxxx192 0m 0w 0d 8h 15m 38s 592ms 2019-01-16
7 8493xxxx376 0m 0w 0d 5h 38m 54s 863ms 2019-01-16
8 8493xxxx311 0m 0w 0d 0h 21m 6s 39ms 2019-01-25
9 8493xxxx302 0m 0w 0d 0h 20m 39s 926ms 2019-01-25

1. Phạm vi cung cấp

2. Cách thức tham gia dịch vụ và tâng bóng nhận giải thưởng

3. Giá cước dịch vụ

4. Quy định trả thưởng

5. Quy định trao thưởng

GIẢI THƯỞNG


  1. Giải nhất ngày:
  Mỗi ngày tặng 1 thẻ cào Mobifone trị giá 100.000đ cho thuê bao có thời gian tâng bóng lâu nhất.
  2. Giải nhất chu kỳ:
  Mỗi chu kỳ tặng 1 điện thoại iPhone XS cho thuê bao có tổng thời gian tâng bóng lâu nhất trong chu kỳ.
  Hàng ngày, hệ thống sẽ tự động tính tổng thời gian tích lũy qua từng ngày tham gia tâng bóng của từng người chơi. Thuê bao có tổng thời gian tâng bóng trong chu kỳ đứng thứ nhất sẽ giành chiến thắng.

  Điều kiện để tham gia tranh giải thưởng:
   - Thuê bao sẽ phải duy trì dịch vụ liên tục để có cơ hội nhận giải thưởng.
   - Nếu thuê bao hủy dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào, ngay sau khi hủy dịch vụ, toàn bộ số thời gian thuê bao đã tích lũy được đến thời điểm hủy dịch vụ sẽ bị trừ còn 0.
   - Nếu thuê bao sau đó lại muốn tiếp tục tâng bóng để có cơ hội nhận giải thưởng, thuê bao sẽ phải chơi lại từ đầu.