Quý khách đang truy cập bằng wifi, vui lòng đăng nhập tại đây hoặc vui lòng chuyển sang truy cập bằng GPRS/3G/EDGE của MobiFone
Soạn BONG gửi 9169 để chiến thằng!
Danh sách người dẫn đầu ngày hôm trước
1 8493xxxx393 3h 9m 33s 201ms 2019-01-17
2 8493xxxx302 1h 4m 51s 396ms 2019-01-17
3 8477xxxx657 0h 59m 27s 989ms 2019-01-17
4 8493xxxx192 0h 54m 24s 354ms 2019-01-17
Danh sách người dẫn đầu tháng trước
1 8490xxxx554 211h 27m 43s 204ms 2018-11-30
2 8490xxxx570 52h 4m 26s 519ms 2018-12-21
3 8493xxxx393 24h 0m 31s 704ms 2018-12-02
4 8493xxxx593 16h 24m 30s 654ms 2018-12-28
5 8493xxxx464 2h 6m 36s 305ms 2018-12-29
6 8490xxxx706 1h 1m 15s 567ms 2018-12-18
7 8477xxxx353 0h 31m 5s 896ms 2018-11-30
8 8476xxxx056 0h 16m 59s 836ms 2018-12-10
9 8489xxxx261 0h 14m 27s 983ms 2018-12-27

1. Phạm vi cung cấp

2. Cách thức tham gia dịch vụ và tâng bóng nhận giải thưởng

3. Giá cước dịch vụ

4. Quy định trả thưởng

5. Quy định trao thưởng

GIẢI THƯỞNG


  1. Giải nhất ngày:
  Mỗi ngày tặng 1 thẻ cào Mobifone trị giá 100.000đ cho thuê bao có thời gian tâng bóng lâu nhất.
  2. Giải nhất tháng:
  Mỗi tháng tặng 1 điện thoại iPhone X cho thuê bao có tổng thời gian tâng bóng lâu nhất trong tháng.
  Hàng ngày, hệ thống sẽ tự động tính tổng thời gian tích lũy qua từng ngày tham gia tâng bóng của từng người chơi. Thuê bao có tổng thời gian tâng bóng trong tháng đứng thứ nhất sẽ giành chiến thắng.

  Điều kiện để tham gia tranh giải thưởng:
   - Thuê bao sẽ phải duy trì dịch vụ liên tục để có cơ hội nhận giải thưởng.
   - Nếu thuê bao hủy dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào, ngay sau khi hủy dịch vụ, toàn bộ số thời gian thuê bao đã tích lũy được đến thời điểm hủy dịch vụ sẽ bị trừ còn 0.
   - Nếu thuê bao sau đó lại muốn tiếp tục tâng bóng để có cơ hội nhận giải thưởng, thuê bao sẽ phải chơi lại từ đầu.