Quý khách đang truy cập bằng wifi, vui lòng đăng nhập tại đây hoặc vui lòng chuyển sang truy cập bằng GPRS/3G/EDGE của MobiFone
Soạn BONG gửi 9169 để chiến thằng!
Danh sách người dẫn đầu ngày hôm trước
1 8477xxxx353 0m 0w 0d 12h 56m 0s 776ms 2021-02-24
Danh sách người dẫn đầu tháng trước
1 8477xxxx353 0m 2w 3d 9h 19m 34s 142ms 2020-10-10
2 8493xxxx393 0m 1w 1d 1h 57m 17s 912ms 2020-10-10
3 8493xxxx660 0m 0w 0d 21h 47m 44s 801ms 2020-10-10
4 8493xxxx593 0m 0w 0d 16h 47m 53s 569ms 2020-10-10
5 8493xxxx108 0m 0w 0d 16h 30m 22s 468ms 2020-10-29
6 8479xxxx993 0m 0w 0d 12h 13m 44s 551ms 2020-12-18
7 8493xxxx114 0m 0w 0d 11h 42m 25s 525ms 2020-10-31
8 8493xxxx994 0m 0w 0d 9h 58m 50s 219ms 2021-01-01
9 8479xxxx047 0m 0w 0d 7h 15m 5s 759ms 2020-12-11

1. Phạm vi cung cấp

2. Cách thức tham gia dịch vụ và tâng bóng nhận giải thưởng

3. Giá cước dịch vụ

4. Quy định trả thưởng

5. Quy định trao thưởng

GIẢI THƯỞNG


  1. Giải nhất ngày:
  Mỗi ngày tặng 1 thẻ cào Mobifone trị giá 100.000đ cho thuê bao có thời gian tâng bóng lâu nhất.
  2. Giải nhất chu kỳ:
  Mỗi chu kỳ tặng giải thưởng trị giá 1.000.000đ cho thuê bao có tổng thời gian tâng bóng lâu nhất trong chu kỳ.
  Hàng ngày, hệ thống sẽ tự động tính tổng thời gian tích lũy qua từng ngày tham gia tâng bóng của từng người chơi. Thuê bao có tổng thời gian tâng bóng trong chu kỳ đứng thứ nhất sẽ giành chiến thắng.

  Điều kiện để tham gia tranh giải thưởng:
   - Thuê bao sẽ phải duy trì dịch vụ liên tục để có cơ hội nhận giải thưởng.
   - Nếu thuê bao hủy dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào, ngay sau khi hủy dịch vụ, toàn bộ số thời gian thuê bao đã tích lũy được đến thời điểm hủy dịch vụ sẽ bị trừ còn 0.
   - Nếu thuê bao sau đó lại muốn tiếp tục tâng bóng để có cơ hội nhận giải thưởng, thuê bao sẽ phải chơi lại từ đầu.