Quý khách đang truy cập bằng wifi, vui lòng đăng nhập tại đây hoặc vui lòng chuyển sang truy cập bằng GPRS/3G/EDGE của MobiFone
Soạn BONG gửi 9169 để chiến thằng!
Danh sách người dẫn đầu ngày hôm trước
1 8479xxxx608 0m 0w 0d 11h 26m 7s 259ms 2019-11-19
2 8490xxxx127 0m 0w 0d 1h 25m 26s 655ms 2019-11-19
3 8476xxxx978 0m 0w 0d 0h 27m 47s 803ms 2019-11-19
4 8478xxxx073 0m 0w 0d 0h 20m 3s 921ms 2019-11-19
Danh sách người dẫn đầu tháng trước
1 8477xxxx353 0m 2w 2d 21h 43m 22s 28ms 2019-06-25
2 8493xxxx393 0m 0w 5d 16h 8m 44s 306ms 2019-05-10
3 8490xxxx442 0m 0w 1d 14h 45m 19s 289ms 2019-06-25
4 8490xxxx554 0m 0w 1d 5h 0m 34s 391ms 2019-08-16
5 8478xxxx547 0m 0w 0d 13h 56m 0s 300ms 2019-09-09
6 8489xxxx575 0m 0w 0d 13h 39m 45s 853ms 2019-08-27
7 8493xxxx948 0m 0w 0d 11h 36m 40s 715ms 2019-08-28
8 8478xxxx326 0m 0w 0d 11h 8m 30s 453ms 2019-08-31
9 8490xxxx570 0m 0w 0d 10h 10m 33s 29ms 2019-09-01

1. Phạm vi cung cấp

2. Cách thức tham gia dịch vụ và tâng bóng nhận giải thưởng

3. Giá cước dịch vụ

4. Quy định trả thưởng

5. Quy định trao thưởng

GIẢI THƯỞNG


  1. Giải nhất ngày:
  Mỗi ngày tặng 1 thẻ cào Mobifone trị giá 100.000đ cho thuê bao có thời gian tâng bóng lâu nhất.
  2. Giải nhất chu kỳ:
  Mỗi chu kỳ tặng 1 điện thoại iPhone XS cho thuê bao có tổng thời gian tâng bóng lâu nhất trong chu kỳ.
  Hàng ngày, hệ thống sẽ tự động tính tổng thời gian tích lũy qua từng ngày tham gia tâng bóng của từng người chơi. Thuê bao có tổng thời gian tâng bóng trong chu kỳ đứng thứ nhất sẽ giành chiến thắng.

  Điều kiện để tham gia tranh giải thưởng:
   - Thuê bao sẽ phải duy trì dịch vụ liên tục để có cơ hội nhận giải thưởng.
   - Nếu thuê bao hủy dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào, ngay sau khi hủy dịch vụ, toàn bộ số thời gian thuê bao đã tích lũy được đến thời điểm hủy dịch vụ sẽ bị trừ còn 0.
   - Nếu thuê bao sau đó lại muốn tiếp tục tâng bóng để có cơ hội nhận giải thưởng, thuê bao sẽ phải chơi lại từ đầu.