Quý khách đang truy cập bằng wifi, vui lòng đăng nhập tại đây hoặc vui lòng chuyển sang truy cập bằng GPRS/3G/EDGE của MobiFone
Soạn BONG gửi 9169 để chiến thằng!
Danh sách người dẫn đầu ngày hôm trước
1 8478xxxx322 0m 0w 0d 9h 31m 39s 835ms 2020-11-28
2 8477xxxx353 0m 0w 0d 3h 53m 34s 797ms 2020-11-28
3 8493xxxx593 0m 0w 0d 0h 23m 1s 418ms 2020-11-28
4 8493xxxx660 0m 0w 0d 0h 6m 42s 524ms 2020-11-28
Danh sách người dẫn đầu tháng trước
1 8493xxxx393 0m 1w 0d 2h 17m 4s 798ms 2020-07-13
2 8477xxxx353 0m 1w 0d 1h 51m 30s 485ms 2020-07-27
3 8493xxxx593 0m 0w 0d 15h 56m 19s 896ms 2020-07-30
4 8478xxxx998 0m 0w 0d 13h 28m 41s 402ms 2020-08-12
5 8493xxxx660 0m 0w 0d 12h 57m 55s 192ms 2020-07-12
6 8478xxxx156 0m 0w 0d 12h 53m 48s 739ms 2020-08-27
7 8479xxxx505 0m 0w 0d 12h 53m 15s 528ms 2020-08-25
8 8479xxxx351 0m 0w 0d 12h 48m 40s 293ms 2020-10-03
9 8478xxxx441 0m 0w 0d 12h 17m 34s 881ms 2020-08-11

1. Phạm vi cung cấp

2. Cách thức tham gia dịch vụ và tâng bóng nhận giải thưởng

3. Giá cước dịch vụ

4. Quy định trả thưởng

5. Quy định trao thưởng

GIẢI THƯỞNG


  1. Giải nhất ngày:
  Mỗi ngày tặng 1 thẻ cào Mobifone trị giá 100.000đ cho thuê bao có thời gian tâng bóng lâu nhất.
  2. Giải nhất chu kỳ:
  Mỗi chu kỳ tặng 1 điện thoại iPhone XS cho thuê bao có tổng thời gian tâng bóng lâu nhất trong chu kỳ.
  Hàng ngày, hệ thống sẽ tự động tính tổng thời gian tích lũy qua từng ngày tham gia tâng bóng của từng người chơi. Thuê bao có tổng thời gian tâng bóng trong chu kỳ đứng thứ nhất sẽ giành chiến thắng.

  Điều kiện để tham gia tranh giải thưởng:
   - Thuê bao sẽ phải duy trì dịch vụ liên tục để có cơ hội nhận giải thưởng.
   - Nếu thuê bao hủy dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào, ngay sau khi hủy dịch vụ, toàn bộ số thời gian thuê bao đã tích lũy được đến thời điểm hủy dịch vụ sẽ bị trừ còn 0.
   - Nếu thuê bao sau đó lại muốn tiếp tục tâng bóng để có cơ hội nhận giải thưởng, thuê bao sẽ phải chơi lại từ đầu.