Quý khách đang truy cập bằng wifi, vui lòng đăng nhập tại đây hoặc vui lòng chuyển sang truy cập bằng GPRS/3G/EDGE của MobiFone
Soạn BONG gửi 9169 để chiến thằng!
Danh sách người dẫn đầu ngày hôm trước
1 8493xxxx242 0m 0w 0d 11h 44m 7s 428ms 2020-07-09
2 8493xxxx660 0m 0w 0d 0h 19m 58s 967ms 2020-07-09
3 8493xxxx994 0m 0w 0d 0h 1m 2s 90ms 2020-07-09
Danh sách người dẫn đầu tháng trước
1 8493xxxx393 0m 3w 1d 16h 8m 40s 22ms 2020-01-14
2 8479xxxx993 0m 0w 1d 4h 5m 41s 176ms 2020-01-14
3 8490xxxx442 0m 0w 1d 0h 33m 36s 35ms 2020-01-14
4 8477xxxx353 0m 0w 0d 21h 56m 21s 287ms 2020-01-17
5 8490xxxx202 0m 0w 0d 12h 6m 37s 386ms 2020-04-10
6 8479xxxx797 0m 0w 0d 10h 48m 53s 42ms 2020-03-12
7 8479xxxx742 0m 0w 0d 10h 33m 29s 967ms 2020-03-15
8 8490xxxx814 0m 0w 0d 10h 10m 22s 981ms 2020-03-04
9 8490xxxx513 0m 0w 0d 10h 1m 57s 795ms 2020-03-11

1. Phạm vi cung cấp

2. Cách thức tham gia dịch vụ và tâng bóng nhận giải thưởng

3. Giá cước dịch vụ

4. Quy định trả thưởng

5. Quy định trao thưởng

GIẢI THƯỞNG


  1. Giải nhất ngày:
  Mỗi ngày tặng 1 thẻ cào Mobifone trị giá 100.000đ cho thuê bao có thời gian tâng bóng lâu nhất.
  2. Giải nhất chu kỳ:
  Mỗi chu kỳ tặng 1 điện thoại iPhone XS cho thuê bao có tổng thời gian tâng bóng lâu nhất trong chu kỳ.
  Hàng ngày, hệ thống sẽ tự động tính tổng thời gian tích lũy qua từng ngày tham gia tâng bóng của từng người chơi. Thuê bao có tổng thời gian tâng bóng trong chu kỳ đứng thứ nhất sẽ giành chiến thắng.

  Điều kiện để tham gia tranh giải thưởng:
   - Thuê bao sẽ phải duy trì dịch vụ liên tục để có cơ hội nhận giải thưởng.
   - Nếu thuê bao hủy dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào, ngay sau khi hủy dịch vụ, toàn bộ số thời gian thuê bao đã tích lũy được đến thời điểm hủy dịch vụ sẽ bị trừ còn 0.
   - Nếu thuê bao sau đó lại muốn tiếp tục tâng bóng để có cơ hội nhận giải thưởng, thuê bao sẽ phải chơi lại từ đầu.